СЕМИНАР: София 21, 22, 23 Юли 2017 г.
Семинарът е за максимум 12 участника!
Информация и Резервация
СЕМИНАР: Варна 28, 29, 30 Юли 2017 г.
Семинарът е за максимум 12 участника!
Информация и Резервация