СЕМИНАР: София 23, 24, 25 Юни 2023 г.
Семинарът е за максимум 12 участника!

Информация и Резервация

 

Методът Силва за контрол на ума

Методът Силва се състои от редица упражнения за ума. С тяхна помощ развиваме вродените си умствени способности, за чието съществуване дори и не подозираме. Така „Методът Силва“ се явява ефективен фактор, който ни помага да открием непознати възможности, които притежава нашият необикновен биокомпютър – мозъкът.

 

С техниките, представени в тази книга, можем да постигнем много: укрепване на здравето, успех в бизнеса, подобряване на взаимоотношенията ни с другите – можем да развием способността винаги да даваме най-доброто, на което сме способни – да бъдем нужния човек, в необходимия момент, на необходимото място.

 

Методът Силва се преподава в над 100 страни на света.

 

Може би имате здравословни, финансови, битови или други проблеми? Значи дошло е времето и вие да проверите за себе си неподозираните възможности на метода Силва.

Филип Мийл , Хосе Силва