СЕМИНАР: София 21, 22, 23 Юни 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация
СЕМИНАР: Пловдив 26, 27, 28 Април 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация

Начало

Семинар Силва Метод УлтраМайндВКЛЮЧВА ВСИЧКО ОСНОВНО И ГО ОБЕДИНЯВА В ЕДНА СИСТЕМА. Хосе Силва – създателят на Силва метод определя УлтраМайнд като кулминацията на неговата работа след повече от 40 години проучвания и изследвания. Представлява СИСТЕМА от упражнения, чрез които ние тренираме ОСЪЗНАТО нашият мозък да използва по-голяма част от потенциала си. Използват се АЛФА И ТЕТА нива. Повишаваме интуицията и разширяваме потенциала на ума си като развиваме дясното мозъчно полукълбо.

 

Информация за предстоящи семинари можете да намерите тук в лицензираният сайт на Методът Силва УлтраМайнд – www.SilvaCourses.bg – Милен Михайлов – директор и лицензиран инструктор по Методът Силва УлтраМайнд  за България.

 

Целият повече от 40 години опит на Хосе Силва, включващ изследванията и практиката на Силва Метод, е вложен в създаването на Силва УлтраМайнд ЕСП Систем, която е кулминацията на неговата работа.

 

Системата е подходяща, както за начинаещи, така и за напреднали в използването на Алфа ниво и Тета ниво. Силва УлтраМайнд ЕСП Систем включва всички основни упражнения за навлизането в Алфа ниво.

 

Тези упражнения Хосе Силва разработва и усъвършенства започвайки още 1953 години. Като резултат от тази работа през 1966 г. създава световноизвестният метод Силва. Работя предимно с малки групи и за това местата са ограничени. Така мога да обърна специално внимание на всеки участник и съответно резултатите са по-добри.

Включено в семинара

Програмата, която Хосе Силва нарекъл УлтраМайнд ЕСП Систем, осигурява един лесен начин, който всеки може да използва, още сега, за да получава напътствията и подкрепата, от които се нуждае за постигане на успех.

 

Ние не разполагаме с цялата информация и не можем да видим цялостно пъзела на живота. За това често пъти ние искаме неща, които не са най-доброто за нас. Това важи за всяка сфера в нашия живот. Колко пъти сте били сигурни, че това което искате или правите е най-правилното, а бъдещето ви показва точно обратното?

 

Като се научим да разчитаме универсалният език, чрез който Вселената ни говори и напътства – синхроничности, „случайности и съвпадения“, ние можем да се ползваме от помощта идваща от Духовния свят за да се справяме по-добре с живота, да вземаме по-добри решения, да решаваме успешно проблеми, да помагаме за подобряване условията на живот на земята.Колко безценна може да се окаже тази способност, когато сте на кръстопът и решението засяга не само вашия живот, а и на много други хора?

 

Семинара обхваща: Натиснете ТУК!
 • Практически упражнения за използваме Дясното мозъчно полукълбо и дълбоките нива на ума Алфа и Тета
 • Специални техники за достъп до източника на творчество, вдъхновение, гениални идеи, интуиция, и безкрайна информация съхранявана в духовното измерение
 • Упражнения за развиване на дясното мозъчно полукълбо и активиране на психични способности като практическа интуиция, телепатия, виждане от разстояние, холистично лечение от разстояние, субективна комуникация
 • Силва Упражнението за Центриране – доказало благотворния си ефект върху милиони хора по света
 • Техниката на Мисловния Филм – за решаване на проблеми и получаване на подкрепа и напътствия от Духовния свят чрез обективна обратна връзка
 • Как чрез собствения си ум да коригирате негативни ситуации и преживявания от миналото
 • Субективна комуникация за решаване на проблеми във взаимоотношенията
 • Специална техника за откриване на мисията в живота ни – сферата, в която ще сме най-успешни и удовлетворени
 • Как да използвате Алфа ниво с отворени очи
 • Техниката на Трите Сцени за коригиране на здравословни проблеми и решаване на ситуации от всяка сфера на живота
 • Практическо използване на техниките за развиване на интуицията и получаване на обективно потвърждение по време на семинара.
Практическо приложение: Натиснете ТУК!
 • Разбирате по-добре другите хора
 • Мигновено да усещате кога някой ви лъже
 • Да предугаждате намеренията на човека срещу вас само като го наблюдавате
 • Да усещате чувствата на другите намирайки се в близост до тях
 • Да повлиявате благоприятно на други хора от дистанция. Да залагате напомнящи програми, да засилите волята си, да създавате мигновена връзка, и други, използвайки ЕСП техниките за проекция.
 • Да откриете своята мисия в живота. Да разберете какво е вашето призвание, за какво сте дошли на земята. Да помагате за подобряване живота на другите хора. Да живеете един щастлив живот на удовлетворение и просперитет.
 • Да откривате скрита информация.
 • Да научите как науката психометрия може да ви помогне да подобрите точността на интуитивните си способности спрямо останалите хора.
 • Да създадете по-удовлетворяващи и смислени взаимоотношения с другите.
 • Да премахнете психологическите бариери, които ви пречат да живеете живота, който желаете. В алфа ниво на мозъчните вълни това е лесно осъществимо.
 • Да подобрите здравето си и да го запазите възможно най-дълго, научавайки се да се свързвате и да разчитате своите физически, емоционални и духовни нужди.
 • Да освобождавате стреса и да релаксирате по-лесно. След като веднъж научите простичката техника за навлизане в алфа ниво на мозъчните вълни, вие ще сте в състояние да достигате това ниво мигновено. Стресът ще се стопява и вие ще релаксирате пълноценно.
 • Да научите да вярвате на интуицията си за да вземате по-добри решения във всяка сфера на живота си.
 • Да се концентрирате съзнанието си напълно с ясен фокус когато си пожелаете.
 • Да откриете траен вътрешен покой като освободите ума и сърцето си от тежестта на миналото.

Практическа Интуиция

Човекът е най-съвършеното същество на планетата. Притежава физическо тяло, което се самолекува и възстановява. Още с раждането са му дадени психични способности, които да му помагат през целия му живот.

 

Едва 10% от населението на планетата продължават да използват тези психични способности за да върви с лекота напред и да постига успехите, които им се полагат. Това са „късметлиите“, „гениите“, успелите хора, на които винаги сме се възхищавали.

 

През 1997г. Хосе Силва основателят на Силва Метод създава една система, която цели да пробуди отново и да развие естествените психични способности на човек, да обучи човек как да използва практически своята интуиция и способностите на ума си за да постига по-добри резултати във всяка сфера от своя живот.

 

В същността си Силва УлтраМайнд ЕСП е програма за това как човек да се научи да решава по-резултатно проблемите, използвайки по-голяма част от ума си и то по-специален начин.

 

Хосе Силва ни учи как да използваме дясното мозъчно полукълбо, което е източника на творчество, вдъхновение, гениални идеи, интуиция, и безкрайна информация съхранявана в духовното, нефизическо измерение. Той ни учи как да покорим една нова граница – да използваме Подсъзнанието по един съзнателен начин.

В системата на Хосе Силва „УлтраМайнд ЕСП“ са включени техники, които с повече практика в нашия живот може да доведат до:

 • Развиване на психичните способности (ЕСП) – практическа интуиция, виждане от разстояние (Remote Viewing), телепатия, мисловна проекция, субективна комуникация (Remote Influencing), холистично лечение от разстояние, Психометрия.
 • Вземане на по-добри решения във всяка сфера на нашия живот чрез техники за развиване на дясното мозъчно полукълбо
 • Постигане на удовлетворение, щастие, крепко здраве, просперитет и вътрешен мир чрез откриване и осъществяване на нашата мисия в живота
 • Осъществяване на нашите мечтите като освен на себе си помагаме и на околните и заедно превръщаме земята в едно по-добро място за живеене
 • Връзка с Духовния свят, как да разчитаме знаците, „случайностите и съвпаденията” появяващи се в нашия живот

Хосе Силва ни дава средството, чрез което да осъществим мечтите си като освен на себе си помагаме и на околните и работим за превръщането на земята в едно по-добро място за живеене.

 

Това е „Един Нов начин на Мислене“, както го нарича Хосе Силва – през 1997г., когато създава новата Силва УлтраМайнд ЕСП Систем.

Същност на термина ЕСП

 • ЕСП – Ефективна Сетивна Проекция – Проектиране на ума за откриване на полезна информация, недоловима от нашите 5 физически сетива.
 • ЕСП е интуиция, телепатия, далечно виждане, психични способности, предчувствие и т.н.
 • ЕСП е способност на човека да влияе благотворно на всичко живо от разстояние – субективна комуникация.

Продължете да четете за да откриете как може да научите мисловна проекция и дистанционно виждане, и да се ползвате от напътствията и подкрепата от висшия разум, също както е правел Хосе Силва в своя живот, както и още много преуспели хора по целия свят.

 

Представете си какво би било да имате един водач, който знае какво ви предстои, който може да ви поведе към щастие, успех и удовлетворение.

 

Представете си, че имате ментор, чиито стъпки може да следвате. Ментор, който може да ви научи на специфични умения и да ви помогне да постигнете успеха, който желаете.

 

УлтраМайнд ЕСП Систем на Хосе Силва ви предлага именно това:

 

Напътствие и подкрепа от една по-висша сила, която може да подрежда обстоятелствата в живота ви, да синхронизира „съвпадения“, да ви направлява и да ви помага да разберете и осъществите мисията на живота си.

 

Ръководство и насоки от ментори натрупали многогодишен опит използвайки системите и техниките на Хосе Силва в техните области на познание. Те споделят с вас цялото познание, което са натрупали за да можете вие да ги последвате в стъпките им… и да преминете отвъд това, което те са постигнали.

 

Хосе Силва със своите системи за обучение на ума буквално променил съзнанието на хората.

Когато започнал да преподава своите системи през 1966 повечето хора не вярвали в ЕСП. Днес вярата в ЕСП е универсална.

Подгответе се за успех

Със системата на Хосе Силва – УлтраМайнд ЕСП вие имате всички средства, от които се нуждаете за да получите напътствия и подкрепа от висшия разум, за да се подготвите за успех в мисията на живота си.

 

Ето и как звучи това от самия Хосе Силва:

 • Здраве: защото не сте ли здрави вие нямада правите нищо, няма да сте в състояние да изпълните мисията на живота си. Вие може да получите напътствия и подкрепа, които да ви помогнат да вземете правилните решения, да възвърнете доброто си здраве, напътствия относно хранене, упражнения, справяне със стреса, и други неща, осигуряващи изобилие от енергия, необходима да изпълните каквото трябва.
 • По-добри взаимоотношения: е на второмясто, за да бъде най-щастливото време в живота ви. Висшия разум ще ви напътства и насочва във всички видове отношения: романтични, брак и семейство, деца, приятели, колеги, бизнес.
 • Бизнес: за да постигнете материално осигуряване, което да задоволи вашите нужди. Парите са горивото, което движи машината. Ако искате да вършите велики дела трябва да имате много пари за да ги осъществите, а ако имате малки цели в живота не ви трябват много средства за да ги постигнете.

 Използвайте вашите ЕСП за да вземате добри решения

 

Лошите решения водят до разочарование, нещастие, страдание, провал.

 

Добрите решения ви носят успех, щастие, уважение, удовлетвореност, любов.

 

Сега вие можете да развиете и използвате своята природна интуитивна способност за да откривате информация, която може да използвате заедно с информацията, която придобивате с обективни (физически) средства, с цел да вземате по-добри решения.

 

Най-хубавото е, че имате на разположение напътствията и подкрепата на висшата сила, с която можете да се научите да се свързвате за да получавате съвети и напътствия как да последвате призванието си и да осъществите целта на живота си .

Вашата собствена природна интуиция

Случвало ли ви се е, докато си мислите за някого, телефонът да иззвъни и насреща да е точно той? Или да кажете нещо точно в момента, в който и ваш приятел си го помисля или изрича?

 

Това е вашата собствена природна интуиция в действие.

 

Сега вие можете да развиете вашите ЕСП способности, да научите да проектирате ума си и да откривате информация, която да ви е полезна за взимането на по-добри решения относно здравето, взаимоотношенията, бизнеса, личностното израстване, и дори целта на вашия живот.

По-добро разбиране на себе си и другите

Ние комуникираме помежду си физически, емоционално и мисловно.

 

Военните използват техниката на далечното виждане много успешно. В един изследователски проект на ЦРУ ясновидци трябвало да използват далечно виждане за да определят местоположението на 10 подводници намиращи се под вода по това време.

 

Астронавти пътуващи до Луната провели успешни ЕСП експерименти. Астронавтът Едгар Митчъл документирал как неговият успешен психичен експеримент с телепатия променил живота му докато бил на Аполо14 Мисия до Луната.

 

Десет годишно изследване в Инженерния Колеж в Нюарк, разкрило, че ръководителите на компании с най-голямо увеличение на печалбите отчитат доста над средното ниво на предвиждане – предсказване на бъдещия ход на събитията.

Практическа интуиция

Това е една практическа програма, където вие ще имате възможност да изпробвате техниките на Силва УлтраМайнд ЕСП Систем чрез няколко упражнения с активно ваше участие. Освен това има и многобройни спомагателни програми и дейности, които ви помагат да израствате и да придобивате още ползи, ако пожелаете това.

 

Един от най-добрите аспекти на тази програма е, че тя се основава на конкретната ежедневна реалност. Това е така защото Хосе Силва вярвал, че целта на нашия живот е да подобряваме условията на живот на планетата и да помагаме на другите колкото можем.

 

Всъщност, той вярвал, че ако хората използвали неговите ЕСП техники егоистично, те биха изгубили способностите си да комуникират субективно и телепатичните им умения биха изчезнали.

 

Също така ще откриете:

 • Техниката на Мисловния Филм
 • Техниката на Трите Сцени
 • Мисловна Проекция
 • Субективна комуникация
 • И други доказани методики, които ще засилят телепатичните ви способности.

Най-голямото откритие, което някога ще направите…

…е потенциала на собствения ви ум

Направете го днес!