Шакти Гауейн

Автор на „Развиване на Интуицията“ и „Живот в Светлина“

„Силва Контрол на Ума е първият семинар, който посетих. Най-важното, което научих е  творческата визуализация.“