Проф Кланси Маккензи

Експерт в областта на шизофренията и психическото здраве.

Създава специални техники за програмиране на сънищата.

„Обикновения човек може да развие специални способности както да решава ежедневни задачи, така и да открива здравословни проблеми и да препоръчва лечение.“