СЕМИНАР: София 21, 22, 23 Юни 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация
СЕМИНАР: Пловдив 26, 27, 28 Април 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация

Препрограмиране на негативно-към-положително

Артър К. бил черноглед човек и голям песимист.

„Трафикът може да е твърде натоварен…” И така той не излизал. По-късно съжалявал за пропуснатият шанс да отиде на събитието. Друг път той пропускал възможности да се забавлява с приятели, защото се страхувал, че ще завали или, че няма да намери свободно паркинг място – винаги имало нещо.

Когато преминал Силва Метод трейнинг Артър разбрал, че неговият песимизъм и постоянна тревога били това, което го задържа назад. А също така разбрал, че може да промени това положение.

Той преброил до своето Алфа ниво и признал слабостта си: „Аз съм песимист и много се тревожа”. След което той програмирал да промени тази слабост: „Когато преброя до 5 и отворя очи аз вече няма да съм песимист, аз ще съм оптимист. Повече няма да се тревожа за негативнито развитие на ситуациите и събитията, ще очаквам благоприятно развитие и резултати.”

Започнал да брои: „Едно, две, три…” На „три’” той повторил своето програмиране, след което продължил: „ …четири, пет”.

Когато достигнал „пет” и отворил очи, Артър повторил програмирането си за трети път по следния начин: „ Аз вече не съм песимист и не се безпокоя. Аз съм оптимист и очаквам успешни резултати”. Нищо необичайно не се случило – нямало нито светкавици, нито гръмотевици. Артър просто станал по-позитивен човек и започнал да привлича положителни случки и събития в живота си.

Аз (Хосе Силва – авторът) си спомням моето собствено поведение към края на 60те и началото на 70те години, когато за пръв път започнахме да преподаваме Силва Метод в Тексас, а след това и на национално ниво. Пресата беше склонна на много грубо отношние към нас. Скоро последва и първата ни поява в национално новинарско издание. Това се случи на 29 Март 1971 г. в „Нюзуиик”. Публикуваната история беше негативна, имам предвид наистина много негативна статия.

Почувствах се много разстроен заради отношението на пресата. Те бяха писали сякаш знаят за какво иде реч, въпреки че не си бяха подготвили домашното. Авторите на статията не бяха посетили Силва метод трейнинга преди да пишат за самия курс.

Когато в „Бостън Глоуб” се появи статия, в която една жена твърдеше, че мамим хората и ни приписваше, че сме представители на дявола, моето раздразнение, гняв и възмущение взеха застрашителни размери. Отпуснах се и отидох в моето ниво Алфа. Признах проблема, който имам с моите негативни чувства и си дадох инструкция да бъда по-разбиращ и положителен. И така приключих програмирането.

Почувствах, че трябва да отида в Бостън и да се срещна с редактора на „Бостън Глоуб”. Веднъж в офиса му аз му показах статията: „Тя казва, че сме били измамници. А защо не взе телефона да звънне на Бизнес Бюрото в града или на официалните градски власти и да ги пита за нас? Те би трябвало да знаят дали сме измамници или не! А относно, че сме били работели за дявола, едва ли и него е питала.”

Редакторът се съгласи, че статията е неточна. Той предложи да поправи грешката като изпрати друг репортер, който да изкара Силва метод трейнинга и да напише нова статия след това.

„Това ще ви удовлетвори ли?” ме попита той.

„Това е напълно достатъчно. Дори ще дам стипендия на този човек.” Казах аз.

„Не, вестникът ще плати разходите” отговори редакторът, „Не искам репортерът да бъде предубеден във ваша полза. Той ще отрази нещата както ги вижда. Съгласни ли сте с това?”

„Добре” отговорих.

Репортерът назначен за написване на новата статия се казваше Робърт Тейлър. Статията, която той написа „Влизане в Алфа”, е една от най-добре написаните статии за Силва Метода. Ние я отпечатвахме многократно, а тя от своя страна привлече много хора за нашите курсове.

Ако аз се бях оставил на навика да разглеждам пресата като врага, много лесно това щеше да стане реалност. Негативното мислене привлича негативни резултати. Положителното мислене привлича позитивни резултати.

Ето няколко неща, които можете да направите още сега за да заживеете по положително живота си:

1. Определете една или повече нежелани, негативни характеристики на мисленето си, манталитета или поведението си. Запишете ги на лист хартия. В паралелна колона запишете противоположните мисли, отношения или поведение – това, което бихте желали да е реалността.

2. Вземете първата негативна характеристика и я „отпрограмирайте”. Релаксирайте и бройте за достигане на Алфа ниво както обикновено. Признайте проблема. Заявете решението. Бройте за излизане от ниво, като на половината на броенето (като стигнете до 3) пак повторете заявеното вече решение на проблема и отново с отворени очи когато стигнете 5.

3. Всеки ден „препрограмирайте” по една от характеристиките от вашия списък, променяйте я от негативна в положителна. Когато стигнете края на списъка, подсилете там където чувствате, че е нужно с повторение.

Милиони хора са си помогнали с това Препрограмиране на негативно-към-положително. Няма начин да се провали. Базира се на солидната основа на истината.

Откъс от „Programming for Permanent contact”, “The Silva Mind Control Method for getting help from your other side” vol. II