Маргерите Пиаза

Популярна оперна певица.
Още един живот и творчество повлияни от откритието и работата на Хосе Силва.