СЕМИНАР: София 21, 22, 23 Юни 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация
СЕМИНАР: Пловдив 26, 27, 28 Април 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация

Лечебната енергия в ръцете ни

Експеримент с домат дава виузално доказателство за лечебната енергия в ръцете ни

От Дафне Бийл

(Този експеримент за пръв път е проведен от Дафне Бийл, инструктор по математика от Колежа в Мерисвил, Калифорния за 8 години, последните две от които и инструктор по Силва обучения в Мерисвил.)

„През 1974г. в една лекция представена в Лагуна Хилс, Калифорния Хосе Силва прави следната бележка:

Обяснявайки как човешките енергии могат да бъдат фокусирани и използвани за целта на лечение, той предлага начин как ние можем да наблюдаваме въздействието на енергизирана от човек чешмяна вода и неенергизирана чешмяна вода върху домат.
Хосе Силва посочил, че влизане в алфа ниво на мозъчните вълни и енергизиране на чешмяна вода поставена в съд би предизивкала специален ефект върху състоянието на един домат в сравнение с друг домат поставен в съд със същото количество неенергизирана чешмяна вода.

Реших сама да проведа първия си експеримент и да запиша резултатите.

Експеримент I

Напълних чаша с вода, влязох в алфа ниво и поставих ръце около чашата, все едно я обгръщам, но без да я докосвам, визуализирах как енергията напуска ръцете ми под формата на бяла светлина и преминава в чашата.

Представих си как чашата става бяла и засиява от енергията на ръцете ми, знаейки че това я енергизира. Раздвижих ръцете си около нея, „поиграх си с енергията”, почувствах как енергията пълни чашата с вода.

Въпреки че г-н Силва беше препоръчал 20 минути за енергизиране, на мен ми се стори тягостно да не правя нищо друго освен да визуализирам енергия, за това визуализрах само 10 минути. След което излязох от ниво, поставих един домат в енергизираната вода и го оставих да престои така една нощ. Също така поставих друг домат в чаша с неенергизирана чешмяна вода да престои за една нощ.
На другия ден извадих и поставих всеки един от доматите в отделни чинии. Това се случи през Септември 1974г.

Резултатите:

В рамките на 3 дена доматът, който бе стоял в обикновена (неенергизирана) вода започна да протича и продължи така все повече с всеки следващ ден. На края, с изтичането на течността от него, домата се сви и стана все по-малък и по-малък.
Доматът, който бе поставен в енергизираната вода, остана съвсем здрав на външен вид за седмица, а след около 8 дена забелязах малка пукнатина върху него, казах си, че може би това ще е краят на втория домат.

За около половин ден от пукнатината се процеждаше течност, след което тя сама се затвори и повече не изпускаше никаква течност. Това предизвика интереса ми и ме накара да стана още по-прецизна в подхода си относно процедурата на този експеримент.

Измина още една седмица и доматът, който бе стоял в енергизиранат вода получи цепнатина на кожата. Този път бях убедена, че това е неговият край и със сигурност ще се разпадне. Но за моя изненада не се появи протичане. Цепнатината си остана там за около седмица, но нищо не протече през нея. Всъщност нищо не се случи. Разкъсаната кожа на домата всъщност напомняше порязване върху човешка кожа, което е наполовина заздравяло.

Така домата от енергизираната вода все още се държеше след 3 седмици, докато домата престоял в обикновена, неенергизирана вода започна да се разпада след около 3 дена. В този момент приключих своя първи експеримент, защото изнасях лекции в колежа и в една гимназия по онова време и доматите се разлагаха бързо, защото ги разнасях със себе си за демонстрация.”

Невероятна е силата на мисълта на човешкото същество и потенциала, който може да бъде постигнат с нея, ако тя бъде овладяна.

Горният експеримент може и да не ви е впечатлил, но авторката му не спира до тук. Тя провежда и втори екпсеримент като този път решава да изпита силата на човешката мисъл в сравнение с пирамида за зареждане (енергиен генератор), с която да повлияе и да сравни ефекта, който ще окаже върху трети домат.

от Дафне Бийл
„В този втори експеримент аз реших да използвам трети домат, поставен на пирамида генератор на енергия, същият вид пирамида като използваната от д-р Пат Фланаган в неговите проучвания.

Освен това реших да фотографирам трите домата в различните етапи от експеримента.

Методът

В този експеримент енергизирах водата за 15 минути вместо само 10 минути, както бях направила в предишния експеримент. Включвам снимки направени на ден 11ти, ден и на ден 29ти и ден 50ти. Всички три домата престояха във вода по 12 часа.

Доматът в лявата част на снимката престоя във вода, която енергизирах мислено, домата в средата престоя в неенергизирана вода, но за 12 часа бе поставен в енергиен генератор пирамида, а домата в дясно престоя единствено в ненергизирана вода.“

Снимки:
espsy.org/tomato_experiment18.htm

Резултати:

Доматът престоял в енергизираната вода издържа и се запазва в добро състояние 50 дена, доматът зареден от пирамидата започва да губи здравия си вид след 29я ден и на 50 ден е на половина по малък, изсъхнал и свит.
Интересно е да се отбележи, че доматът престоял в енергизираната вода започва да губи здравината си от долната страна, която е в допир с чинията. Интересно колко ли дълго би могъл да се запази, ако контактът бе сведен до минимум.

Както казва Хосе Силва човешките същества наистина притежават лечебна енергия, стига да осъзнават, че тя съществува и да знаят как да я прилагат и да имат нужните желание, вяра и очакване.

Тези експерименти не са нужни на повечето от вас за да разберете и осъзнаете силата на мисълта.

Какво ли бихте могли да постигнете, ако насочите тази фокусирана мисъл не към водата в чашата за експеримента, а към решаване на реални проблеми, заболявания, проблемни взаимоотношения…. отговорът знаете само вие.