СЕМИНАР: София 21, 22, 23 Април 2023 г.
Семинарът е за максимум 12 участника!

Информация и Резервация

 

Кой ще е лектор на семинара?

За да разберете отговора на този въпрос ето каква е и предисторията:

Хосе Силва още в самото начало на своите изследвания започва работа с дъщеря си Изабел за подобряване на коефициента й за интелиентност (за да подобри усепха си в училище). Но работата му довежда до развиване на психични способности в Изабел като ясновидство, телепатия и т.н. Постижението му било поставено под въпрос, защото първоначално не бил направил предварителните изследвани за да е сигурен, че тя няма тази дарба по рождение.

Тогава в следващите 10 години между 1953 и 1963 г. Хосе Силва обучава още 39 човека, които първоначално е доказал, че нямат природни дарби на ясновидци. Това съвсем убедително доказва, както на него така и на целия му екип, че човека наистина може да бъде обучен да развие своите психични способности чрез специални упражнения и използване на по-голяма част от ума си.

Но през 1966 г. когато се провежда и първият курс „Силва Контрол На ума“ Хосе Силва решил, че тези негови идеи са твърде новаторски за съгражданите му и никой няма да посети курса, болшинството хора тогава не вярвали, че въобще способности като телепатията и развиване на интуицията са дори възможни. За това той решил да промени самата насоченост на курса към нещо, което било по-лесно за възприемане от хората – техники от типа помогни-си-сам – и именно така се появил първият курс на Хосе Силва – Силва Контрол на Ума.

През годините, както знаете навсякъде по света хората промениха много начина си на мислене и отвориха съзнанието си съществуването на телепатията, ясновидството, интуиция и всички други психични феномени. В края на 90те години Хосе Силва се заел да разработи упражнения, които да помагат на хората да развиват своите психични способности и така да могат да помагат по-ефективно в решаване на проблеми. Резултатите, които получил били удивителни.

През 1998 г. донякъде и под натиска на своето семейство Хосе Силва обособил новите упражнения в една цяла нова система, която нарекъл – Силва УлтраМайнд ЕСП Систем.
Имайки 10 деца Хосе Силва решил да отдели Силва Ултрамайнд ЕСП Систем от първоначалният курс Силва Контрол на Ума като за целта създал нова компания, която да се грижи за разпростарнението и обученията в новата система. Така била създадена и компанията „Силва УлтраМайнд ЕСП Системс”, чийто директор в момента е Хосе Силва Младши.

Хосе Силва Младши е президент на Силва Интернешънъл от 1995г. и директор на Силва УлтраМайнд ЕСП Систем от 1998г. Той ауторизира Авлис Продакшънс да представя и разпространява Силва УлтраМайнд Систем.

В България директор за Силва Ултрамайнд ЕСП Систем е Милен Михайлов, той е единственият лицензиран за разпростарнението на този курс.

Старата компания на Хосе Силва, която разпространявала първоначалния курс е известна под името Силва Интернешънъл и е начело с дъщерята на Хосе Силва Лаура Силва. Наименованието „Силва Метод” е адаптация на старото име на курса Силва Контрол на Ума. Този курс се разпространява в България благодарение на Директора на Силва Метод за България Панайотис Метаксатос и инструктор Стоян Лаловски.

Не само в България, а по целия свят, двете основни организации завещани от Хосе Силва на неговите деца действат и обучават хора.

Това не би трябвало да ви притеснява. Продукта, който предлагат и двете организации е оригинален.

Това, което се предлага за момента в България са различни обучителни системи, които имат различна насоченост и постигат различни резултати, но са създадени и стриктно се изпълняват по указанията и правилата създадени от Хосе Силва.

Семинара Силва УлтраМайнд ЕСП Систем ще бъде воден от директора на компанията за България Милен Михайлов.

Все по-добре и по-добре

Милен Михайлов