Кати Уотсън

Директор на „Авлис Пъблишинг“

Разпространява Силва УлтраМайнд ЕСП Систем по целия свят.

Как Силва техниките помагат на Кати да намери любовта и да вземе редица правилни и живото-променящи решения…

Разказа й можете да намерите в „Ефективна сетивна проекция за всеки ден.“