СЕМИНАР: София 21, 22, 23 Юни 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация
СЕМИНАР: Пловдив 26, 27, 28 Април 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация

Какво представляват позитивните утвърждения?

Защо е важно да разбираме какво представляват позитивните утвърждения и как да ги използваме?

Много често ви се предлагат утвърждения от типа на:

„Аз съм съвършено човешко същество,
„Аз съм решителна личност.
„Аз имам хармонични взаимоотношения с другите и със самия себе си,
„Аз съм съвършено здрав и се чуствам прекрасно,
„Успявам във всяко начинание и т.н. и т.н.”

Но задавали ли сте си въпроса какво всъщност утвърждавате с позитивните утвърждения?

Не са ли това нещата именно които ви липсват, които нямате на този етап от живота.

Едно утвърждение може да утвърждава само истинни факти. Когато информацията която заявявате не е истинна, то това предизвиква вниманието на подсъзнанието ви към изречената невярна информация, и така се фокусира върху липсата на желаното нещо.

Хората се опитват да използват утвържденията за неща, които не са верни! А това просто привлича вниманието им към нежеланата ситуация.

В този случай не само, че няма да ви помогнат – но тези утвърждения могат да ви навредят концентрирайки вниманието ви всеки път върху това, което ви липсва, защото съзнанието не може да бъде излъгано, то знае кое е истина и кое не.

Позитивните утвърждения сами по себе си без предхождащо програмиране не могат да доведат до резултатите, които желаете. Вие предварително трябва сте програмирали за осъществяването на вашето желание, за коригиране на съществуващия проблем така че, когато си кажете позитивно утвърждение от сорта на „Аз имам съвършено здраве”, то това да отговаря на истината и да съответства на програмирането за подобряване на здравето, което сте направили предварително, както Хосе Силва с техниките на Силва УлтраМайнд ЕСП Систем.

Тогава по време на програмирането в Алфа ниво вие сте изобразили себе си, визуализирали сте се в перфектно здраве, видяли сте всичките си здравословни проблеми отстранени. Тогава утвърждението допълва и подпомага програмирането. Тогава вие можете спокойно и уверено да използвате позитивно утвърждение за да засилите програмирането си.

Позитивните утвърждения сами по себе си не могат да коригират проблеми, защото никъде в тях не се отчита, че съществува проблем и какъв е той.

За да можете да решите един проблем вие първо трябва да знаете, че проблема съществува.

Позитивните утвърждения не споменават проблема, който желаете да решите.

Използвайте визуализация и въображение, програмирайте в Алфа Ниво за коригиране на различни неща от вашия живот и едва тогава използвайте подходящите и съответстващи на програмирането ви утвърждения.

Всеки друг начин на използване на утвърждения без реално да работите по постигане на фактите, които заявявате и утвърждавате ще алармира съзнанието ви всеки път, когато изричате тези неистинни твърдения и ще спомага за задълбочаване на проблема вместо за неговото отстраняване.

 

Въпросът за позитивните утвърждения е пряко свързан с желанието, вярването и очакването на човек.

Желанието, вярването и очакването са субективни характеристики на човешкия интелект, и тези характеристики акумулират субективна енергия в субективното измерение.

Една субективна енергия в субективното измерение не може да бъде уловена обективно, нито може да бъде измерена чрез обективен инструмент. Някои наричат тази енергия „Човешка Енергия” или „Живителна Сила”.

Ние може да не сме в състояние да уловим или измерим тази енергия директно, обективно, но можем да разберем, че тя се акумулира и повишава само като следим поведението на даден човек.

В резултат на изследванията си Хосе Силва узнал начина за акумулиране на субективна човешка енергия у човек, който се нуждае от нея, чрез използването на обективни и/или субективни затвърждаващи техники.

Всички техники, които Хосе Силва създал и които биват практикувани по целия свят за решаването на най-различни проблеми и постигането на разнообразни цели, се подчиняват на едно много съществено условие необходимо за постигането на успешни резултати.

Това условие е наличието на Вяра в човека, който работи по осъществяването на желания резултат.

Вярата от своя страна има 3 фактора. Ако искаме да постигнем успех ние трябва да усилваме у себе си тези 3 фактора за да се усили и Вярата ни в това, което правим. Тези фактори са желанието, вярването и очакването

Всеки човек сам избира как да подсили вярата си!

Все по-добре и по-добре,

Силва УлтраМайнд Систем България