СЕМИНАР: София 21, 22, 23 Юни 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация
СЕМИНАР: Пловдив 26, 27, 28 Април 2024
Местата са ограничени до 12 участника!
Информация и Резервация

Как да съм сигурен, че съм в Алфа ниво?

Информация за предстоящи семинари можете да намерите в лицензираният сайт на Методът Силва УлтраМайнд – www.SilvaCourses.bg – Милен Михайлов – директор и лицензиран инструктор по Методът Силва УлтраМайнд  за България.

 

Следвайте инструкциите и вие ще бъдете в Алфа ниво. Инструкциите, които Хосе Силва разработил за навлизане в Алфа ниво били усъвършенствани в продължение на 32 години, всяка дума и термин били селектирани и изпитвани, така че упражненията да постигат целта – именно въвеждане на човек в Алфа ниво на мозъчна вибрация.

 

Ако следвате неговите инструкции и в действителност използвате ума си за да релаксирате своето тяло, тогава вие сте във вашето Алфа ниво, независимо дали мислите, че е така или не.

 

Първото доказателство, че сте в Алфа ниво е това, че вие използвате само ума си за релаксация на тялото – нищо физическо, никакво протягане и релаксиране на мускулите, без употреба на лекарства, нищо освен собствения ви ум.

 

Винаги търсете обективно потвърждение – резултати, за всичко което правите.

 

След като направите това можете да започнете да използвате Алфа ниво за мислене и анализиране на прблеми, което ще ви даде повече доказателства, че се намирате в Алфа ниво. По резултатите, които постигате ще разберете дали сте били в правилното ниво на ума.

 

Всеки се пита дали успява да достигне до Алфа ниво, когато започне да изучава Силва метод. През последните 54 години милиони хора по света от всевъзможен произход и сфери на живота са се научили да намират своето Алфа ниво чрез използване системите на Хосе Силва, за това ние вече не се чудим дали работи или не. Знаем, че това е така стига вие да следвате инструкциите и да използвате нивото си за да коригирате проблеми.