Джак Канфийлд

Съавтор на поредицата „Пилешка супа за душата“

„Ако искате да знаете нещо търсете източника на информацията.

Силва Метод е вдъхновил и повлиял почти всички по-големи програми за самопомощ и усъвършенстване.“