Д-р Карл Симънтън

Пионер в изследванията на раковите заболявания

Приспособява Метода Силва за лечение на раково болни пациенти.